Fler nya lärare

I januari börjar

 • Catrin Mörtvik som ny lärare i engelska, hon har såväl legitimation som erfarenhet.
 • Sami Danha, som förstärkning i MaNo, även han har legitimation och erfarenhet från G12.
 • Robert Bard, som generell förstärkning, med lång erfarenhet från skola.
 • Dessutom har vi fått extra anslag för att arbeta med Machofabriken, under socialpedagog Shervin Mehdi Nejads ledning. 

Inbjudan till föräldrainfo

Du som vårdnadshavare hälsas välkommen till möte i Glömstaskolans matsal torsdagen den 10 januari mellan

17:05 – 18.30

Vi informerar er om:

 • Personal
 • Lokalbyte
 • Machofabriken
 • Mobilpolicy
 • Förhållningsregler
 • Övrigt

Varmt välkommen! /Team G11

Anmäl om du kommer eller ej här, senast 4/1-19

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

G11 framåt

Efter jul byter vi till en riktig hemvist.

 • Robert Rasmussen börjar som lärare i Sv/So, han är legitimerad och erfaren lärare.
 • Ny lärare i engelska på gång.
 • Extra lärarresurs på gång.
 • Ny biträdande rektor med högstadieerfarenhet börjar som ni vet efter jul.

Dessutom har vi precis fått besked att vi beviljats extra medel från Huddinge Samkraft, vilket gör att vi kan göra en extra satsning runt bland annat Machofabrikens funktionella material, med bland annat en extra socialpedagog. Detta projekt har verkligen gjort stor skillnad i G10 denna höst. Vi fortsätter även utveckla vårt samarbete med Förebyggarteamet/fältassistenterna. 

Så vi känner hopp framåt! Tillsammans gör vi det bra.

G11 har beslutat att samla in ALLA elevers mobiltelefoner i G11. Detta gör vi för att mobiltelefonerna stör i undervisningen.

Insamlingen kommer att ske på morgonen då eleverna kommer till skolan. Därefter låses mobiltelefonerna in. Återlämnas då sista lektionen är slut.

Insamlingen kommer att pågå from 2019-01-09 tills annat beslutas. Efter utvärdering av detta får vi se hur vi går vidare. Tanken är att eleverna bitvis ska tränas in i att kunna hantera mobiltelefonerna på ett hållbart sätt, så som de förväntas göra när de sedan blir vuxna.

Vid vägran att lämna in mobiltelefonen kommer elevens vårdnadshavare kontaktas direkt.

Mobiltelefoner som inte lämnats in när de ska, som stör under skoldagen, kommer att finnas för att hämtas ut hos rektor av vårdnadshavare då skoldagen är slut.

Vid upprepade överträdelser mot detta beslut kommer vårdnadshavare samt elev kallas till möte på skolan för att upprätta en handlingsplan i syfte att eleven ska lyckas följa skolans regler.

Det bästa är naturligtvis att lämna mobiltelefonen hemma.

Vi behöver ert stöd som vårdnadshavare i denna fråga. Prata med ert/era barn om saken.

Hör gärna av er om ni har några frågor. 08-53533111

Mvh G11

Incidenter – bensin eller vatten?

I måndags var det ett handgemäng mellan två elever i G11. Mycket tråkigt, men tyvärr inte helt unikt i sjuan. Idag hade vi även besök av mobila teamet samt polisen.

Tyvärr valde fler elever att engagera sig i konflikten på ett sätt som gjorde den större genom att på på olika sätt ”välja sida”, sprida vidare olika rykten och dra slutsatser på tämligen lösa grunder samt fokusera på annat än undervisning. 

Vi ber er alla tala med barnen om vad de kan göra för att välja att hälla mer vatten än bensin på lågorna – liksom även göra detsamma själva. Vi arbetar vidare från vår sida, tillsammans med säkerhetsavdelning, mobila teamet, polisen mm. Vi arbetar både kort- och långsiktigt, utifrån en tanke att vi behöver lära och träna:

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.